Wykształceni technologią

 

Zapraszamy do udziału w „szytym na miarę” programie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Projekt zakłada opracowanie i realizację 3 programów dla nauczycieli kształcących na kierunkach: mechanika, mechatronika, mechanika pojazdowa. Programy powstaną w oparciu o analizę potrzeb nauczycieli, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami branż odpowiadających ww. kierunkom kształcenia. Nauczycielu, przeszkol się kompleksowo: podnieś swoje kwalifikacje biorąc udział w zajęciach instruktażowych i stażach odpowiadających Twojej specjalizacji.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu i śledzenia aktualności.

Zakończenie projektu

Szanowni Państwo,

Projekt "Wykształceni technologią" dobiegł końca. Od maja 2012 r. do końca marca 2014 r. przeprowadziliśmy każdego z naszych uczestników łącznie przez 55 godzin zajęć instruktażowych oraz 120 godzin staży w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. 

270 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów nauki zawodu odebrało certyfikaty ukończenia kursu i publikacje programów doskonalenia zawodowego wypracowanych podczas realizacji projektu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i zaangażowanie, dziękujemy instruktorom za profesjonalne przekazanie wiedzy oraz przedsiębiorcom i ich pracownikom za udostępnienie swoich zasobów i rzetelne przeprowadzenie staży.

Zachęcamy do obejrzenia galerii projektu.

 

Konferencje podsumowujące

Szanowni Państwo,

W lutym i marcu br. zrealizowaliśmy 4 konferencje podsumowujące projekt. 

Uczestnicy projektu, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy i organizatorzy spotkali się w Białymstoku, Łodzi, Gdańsku i Lublinie. 

W trakcie konferencji przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego projektu, omówiono doświadczenia organizatora, zaangażowanych przesiębiorców i samych uczestników. Odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i publikacji z programem doskonalenia zawodowego. 

Wywiązały się ciekawe dyskusje, które przyniosły wiele spostrzeżeń i wniosków na przyszłość. 

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział. 

 

 

Wykazy grup stażowych - II etap

Szanowni Państwo,

 

Poniżej zamieszczamy wykazy grup stażowych na zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach w ramach II etapu projektu. 

Dane kontaktowe do firm i opiekunów uczestnicy projektu otrzymali w osobnej orespondencji.

pdf Wykaz grup stażowych - mechanika

pdf Wykaz grup stażowych - mechatronika

pdf Wykaz grup stażówych - mechatronika samochodowa

 

Additional information